S.S.S

Sizlerden aldığımız sorular

Şıçrama ve Büyüme atağı nedir ?
"Sıçrama" ya da "Büyüme atakları" terimi, çocuk gelişimi alanında sıklıkla kullanılan terimlerdir ve çocukların belirli bir dönemde hızla gelişim gösterdiği zaman dilimlerini ifade eder. Bu dönemlerde çocuklar, belirli bir beceri veya davranışta büyük bir ilerleme kaydederler ve daha önce elde edemedikleri bir yeteneği birdenbire kazanırlar.
Bu "şıçrama" dönemleri, çocukların gelişiminde önemli bir dönüm noktasıdır ve genellikle çocukların yeni deneyimler edinmeleri, yeni beceriler öğrenmeleri ve farklı zorluklarla karşılaşmalarıyla tetiklenir.
Bir sıçrama ne kadar sürer?
Bu soruyu düzgün bir şekilde cevaplamak için önce bir sıçramanın nasıl çalıştığını açıklamak önemlidir. Her sıçrama iki aşamadan oluşur: belirtilerin yaşandığı aşama ve yetenekler aşaması.
Belirtiler aşaması (sıçrama tablosundaki turuncu ile belirtilen süreç), beyin gelişiminin gerçekleştiği zamandır. Bebeğiniz bu beyin gelişimi sırasında dünyaya farklı baktığı için, küçük bir kaşif gibidir ve bu süreç algılarını oldukça zorlar, sancılı bir süreç olabilir. Ancak, bu yeni dünyaya alıştıklarında, beyin gelişiminin bir parçası olan yeni yetenekler (sıçrama tablosundaki yeşil renk ile belirtilen süreç) göstereceklerdir.
Bir bebeğin bu yetenekleri gösterdiği zaman, her çocuk için çok farklıdır. Bu aynı zamanda çocuğunuzun ilgi alanlarına da bağlıdır. Bir çocuk motor gelişimlerini daha erken ve konuşma gelişimlerini daha sonra gösterebilir. Diğer çocuk ise tam tersini yapacaktır. Neyi ne zaman göstereceğine nihai olarak çocuğunuz karar verir. İşin güzel yanı çocuğunuzun karakterini erken yaşta tanıyabiliyor olmanız 🙂
Back To Top

First Birthday Party